© 2018

Deze website bevat gegevens die door auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten zijn beschermd. Het is zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Marianne-Art niet toegestaan om informatie en illustraties op deze website al dan niet met inschakeling van derden te kopiëren,
te verveelvoudigen, te openbaren, te verspreiden, te exploiteren, te deeplinken en/of op wat voor wijze dan ook over te nemen.

The site content is protected by copyright. All rights in the pages, site content and arrangement are owned by Marianne-Art or its licensors.
Users are prohibited from modifying, copying, distributing, transmitting, displaying, publishing, selling, licensing, creating derivative
works or using any site content for any other purposes than that of this site, i.e. providing information about Marianne-Art.


Handels-servicemerken en Logos

De logo's en handelsmerken op deze en alle andere Marianne-Art site's zijn eigendom van Marianne-Art. Het is verboden deze zonder schriftelijke
toestemming te gebruiken.

The Marianne-Art trademarks, service marks and logos appearing on this site or any other Marianne-Art site are the property of Marianne-Art.
Users are prohibited from using without the prior written consent of Marianne-Art.

Fotografie

Alle foto's op deze en alle andere Marianne-Art sites zijn eigendom van Marianne van der Zee. Het is gebruikers niet toegestaan één van deze foto's
in welke form dan ook te gebruiken zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Marianne van der Zee.
E-mail: info@marianne-art.nl

All photo's (photography) appearing on this site or any other Marianne-Art site are the property of Marianne van der Zee.
Users are prohibited from using any of the photo's without the prior written consent of Marianne van der Zee.
E-mail: info@marianne-art.nl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
..............Legal Information|©2018 Marianne van der Zee
. PORTFOLIO’S .. |.... INFO .. |... CONTACT .. | .... HOME..........